En
 • pco.edge系列

  PCO的科研级sCMOS pco.edge系列相机,基于BAE的CIS2521,CIS2521 color,CIS2020A/GSENSE2020e(GPixel),和GSENSE2020BSI(GPixel), 集高分辨率、高量子效率、高帧速率和高动态范围诸多优点为一体,并提供多种制冷等级和数据接口的选择:分辨率有4.2MP,5.5MP可选;风冷、水冷可选;Camera Link HS,Camera Link,USB3.1不同接口可选;在CLHS或USB接口相机上,支持软件遥控调焦和光圈(需配佳能EF镜头卡口)。

  全系最高QE可达95%,0.2 e-读出噪声。分辨率有4.2 MP和5.5 MP可选, CL和U3接口下100 fps,可支持远距离光纤传输。适用的应用包含:超分辨显微、细胞内流体测量、生物体发光成像、单分子探测、TIRFM,细胞运动性观察等。

· 高量子效率

· 较好的读出噪声

· 高帧率、长曝光时间和极短读出噪声可选

· 风冷/水冷可选

· Camera Link HS,Camera Link,USB3.1三种接口对应不同应用

pco.edge 26

下载产品手册

pco.edge 3.1

下载产品手册

pco.edge 4.2

下载产品手册

pco.edge 4.2 bi

下载产品手册

pco.edge.4.2 bi UV

下载产品手册

pco.edge 4.2 LT

下载产品手册

pco.edge 5.5

下载产品手册
 • 型号:pco.edge 26

  分辨率:5120 x 5120

  数据接口:USB3.0

  帧率:7 fps

  芯片类型:sCMOS

 • 型号:pco.edge 3.1

  分辨率:2048 x 1536

  数据接口:USB 3.0

  帧率:50 fps

  芯片类型:sCMOS

 • 型号:pco.edge 4.2

  分辨率:2048 x 2048

  数据接口:Camera Link HS, Camera Link Full, USB 3.0

  帧率:40 fps, 100fps

  芯片类型:sCMOS

 • 型号:pco.edge 4.2 bi

  分辨率:2048 x 2048

  数据接口:USB 3.1

  帧率:40 fps

  芯片类型:sCMOS

 • 型号:pco.edge.4.2 bi UV

  分辨率:2048 x 2048

  数据接口:USB 3.1

  帧率:40 fps

  芯片类型:sCMOS

 • 型号:pco.edge 4.2 LT

  分辨率:2048 x 2048

  数据接口:USB 3.0

  帧率:40 fps

  芯片类型:sCMOS

 • 型号:pco.edge 5.5

  分辨率:2560 x 2160

  数据接口:Camera Link HS, Camera Link Full, USB 3.0

  帧率:30 fps, 100fps

  芯片类型:sCMOS

更多需求请联系我们 >